Технологично проектиране

Започването на нов бизнес, или оптимизацията на съществуващ, е градивен, но и доста отговорен процес. Налага се да взимате сложни решения като създаване на цялостна концепция, определяне на бюджет и т.н. Повечето пъти инвестициите в бизнеса с общественото обслужване не са никак малки, а грешните решения водят до неприятни последици.
Ние, Тирол Профешънъл ЕООД, сме Ваш партньор във вземането на правилните решения вече 15 години!

Специализирали сме се в технологичното проектирането и изпълнението на професионално оборудване за кухни, барове, перални стопанства, ресторанти, хотели, заведения за бързо хранене, сладкарници, супермаркети, кетъринг, цехове за производство, линии за самообслужване, детски градини, детски кухни, казина или друг тип заведения за обществено хранене. 
 
Ние сме изцяло отдадени на мисията да предлагаме качествен продукт. Затова нашите проектанти взимат в предвид всички Ваши желания и идеи и ги направляват. Нашите проекти отговарят изцяло на изискванията за функционалност, на основните принципи и изисквания съгласно Закона за храните, чието прилагане осигурява ефективното действие на системата за управление на безопасността на храните – “НAССР” /Hazards Analysis and Critical Control Points - система за анализ на опасностите и контрол на критичните точки/.

При изграждането на една кухня е важно да се знае за всеки един детайл още на етап проектиране. Ние държим да се съобразим с мнението и желанието както на собственика и F&B мениджъра на обекта, така и на Главния готвач. При проектирането ние взимаме предвид менюто,  насочеността на търговския обект и интензивността на работа, броя на работниците, архитектурата на сградата, в която се помещава.
 
Ние имаме за задача да подберем професионалното кухненско оборудване, съобразено с индивидуалността на обекта. По този начин вие ще получите едно цялостно решение за вашия обект, напълно отговарящо на предназначението и капацитета му, така че  конкретния персонал, който го обслужва, ще постига максимални резултати.
Качеството на работа в едно помещение е резултат от правилното разположение  на функционалните зони и пълноценното използване на наличното пространство. Лесно достъпното почистване винаги е един от преоритетите ни за подържането на висока хигиена, и накрая, но не на последно място е ефективното позициониране на уредите и неутралното оборудване.
 
 
Процесът на технологичното проектиране преминава през следните работни етапи:
  • Среща на проектантите с възложителя за уточняване на заданието и предмета на проекта. Подаване на размери и DWG подложка от възложителя;
  • Посещение на обекта с цел оглед и заснемане на реалните размери на помещенията, които ще се проектират;
  • Изготвяне на цялостна технологична концепция на обекта съобразна с типа му, предлаганото меню или услуга, следвайки цялата технологична последователност на процесите. Изготвяне на спецификация на заложеното в проекта оборудване и при необходимост 3D визуализацията, изготвена на специализиран софтуер;
  • Офериране на одобрения проект;
  • Предоставяне на клиента пълна заверена документация по част – технологична, за предаване в общината.
     Нашите експерти:

 
                 Инж. Елвира Трайкова                              Aрх. Сабина Шушкова
 
 

За повече информация и уговаряне на среща:
 
ЦEНТРАЛЕН ОФИС СОФИЯ
жк "Манастирски ливади"
ул. "Майор Павел Павлов" 6, бл. 120
Тел.: (02) 851 90 22
 
ОФИС ПЛОВДИВ
Mобилен: 0894 381 926
 
ОФИС БУРГАС
ж.к. Лазур, бул. "Димитър Димов“ бл. 106
Tел.: (056) 816 435
Mобилен: 0887 395 300
 
ОФИС ВАРНА
9020 Варна, бул. “Република” 5
Медицински комплекс “Младост”
Mобилен: 0887 395 300