Pizza Group Srl

PizzaGroup е основана през 1973 г. Първоначално тя се занимава с проектиране и изграждане на специализирана техника за индустриалния сектор. След което се обръща към пазара на заведенията за хранене и специализира в производството на машини и пещи за пица.

PizzaGroup е водещ иновативен доставчик и динамичен пазарен лидер в разработването и производството на оборудване. Надеждно, ефективно борудване на икономична цена, предназначено да отговорят на нуждите на променящия се пазар.

 

Продуктите на PizzaGroup са широко разпространени в Европа чрез мрежа от партньори на дребно, както и на пазари извън Европа, особено в Северна Америка, Австралия, Япония, Северна и Южна Африка и Близкия изток.

Отлично обслужване е резултат от бързата система за производство, подкрепена от ефективна система за дистрибуция. Удовлетворението на клиентите, доверието към търговци на дребно, са причината за успеха на техните продукти. А постигане на все по-амбициозни цели е основната цел на PizzaGroup.