Edеnox

Edenox е компания занимаваща се с разпределение на храната и е специалист в нейната подготовка.

Edenox е водещ производител на оборудване за разпространение и подготовка на храната за фирми от тази сфера. Компанията е ангажирана със създаването и предоставянето на уникални решения със своите иновативни, персонализирани, трайни и ефективни продукти.

Edenox се стреми да представи и намери решения, които стимулират икономическата стойност за нашите партньори с мисъл и зачитане на околната среда.